Search Mailing List Archives


Limit search to: Subject & Body Subject Author
Sort by: Reverse Sort
Limit to: All This Week Last Week This Month Last Month
Select Date Range     through    

[bioontology-support] gbuczek at wp.pl

Grzegorz Buczek grzegorz.buczek at specjal.com.pl
Fri Jan 6 11:23:45 PST 2012


 

 

Pozdrawiam

Grzegorz Buczek

grzegorz.buczek at specjal.com.pl

Tel. 17 8597150

GSM 691 033 242

specjal20

PPHU "Specjał" sp. z o.o.

35-322 Rzeszów, ul.Ciepłownicza 8

tel./fax: (17) 853 28 07

specjal at specjal.com.pl

www.specjal.com.pl

NIP: 5170199121 , REGON: 180188892, KRS: 0000270383

konto:  81 1240 4764 1111 0000 4861 2889

Wysokość kapitału zakładowego: 115 050 000,000 zł

Kwotowe oznaczenie kapitału wpłaconego: 115 050 000,000 zł

"Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa i są przeznaczone tylko dla wymienionych
adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o
tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego
systemu. Nie powinni Państwo także ujawniać otrzymanych informacji." 

stopka

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.stanford.edu/pipermail/bioontology-support/attachments/20120106/ad471e85/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 4748 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.stanford.edu/pipermail/bioontology-support/attachments/20120106/ad471e85/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 5413 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.stanford.edu/pipermail/bioontology-support/attachments/20120106/ad471e85/attachment-0003.jpg>


More information about the bioontology-support mailing list